Tarieven

Tarieven 2023

Op de rekening vind u alle verrichtingen van de behandeling terug aan de hand van codes. Als er materiaal- en techniekkosten zijn berekend, staan deze apart vermeld. Behandelcodes waar de materiaal- en techniekkosten afzonderlijk berekend worden herkent u aan het * achter de code. 

De orthodontist of mondhygiënist bepaalt in overleg met u welke behandeling en welke daarbij behorende verrichtingen hij uitvoert. 

De overheid (in dit geval de NZa) heeft voor de verrichtingen het maximale tarief vastgesteld; meer mag een orthodontist of mondhygiënist niet in rekening brengen.

U vindt de verschillende verrichtingen met de juiste codes en bijbehorende maximumtarieven op www.allesoverhetgebit.nl.

Deze tarieven gelden voor behandelingen vanaf 1 januari 2023