Privacybeleid

Uw gegevens zijn bij ons in goede handen. Lees meer hierover in onze privacyverklaringen:

Privacyverklaring Mondhygiene

Privacyverklaring Orthodontie

De nieuwe Privacywetgeving (AVG) schrijft voor dat privacygevoelige gegevens, zoals informatie over patiënten, veilig verstuurd moeten worden. Mondzorg Wassenaar heeft daarom besloten om de e-mailcorrespondentie met patiënten & collega’s voortaan via ZorgMail te laten verlopen. Een nadere uitleg over de werking van ZorgMail vindt u bij Huisregels.