Klachten

Wij streven ernaar om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn over onze dienstverlening, laat ons dit dan weten. Dat kan telefonisch via (070) 737 06 89 of per email via info@mondzorgwassenaar.nl.

Alle vrijgevestigde mondhygiënisten – die lid zijn van de NVM – zijn automatisch aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerste Lijn, die klachten in behandeling neemt en beoordeelt. Als we er samen niet uit kunnen komen, dan kunt u daar terecht. Aanvullende informatie over de werkwijze van de Klachtencommissie kunt u verkrijgen via het Secretariaat Klachtencommissie Paramedici Eerste Lijn, Nederlands Paramedisch Instituut, Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort. Tel. (033) 421 61 89.

De orthodontist is aangesloten bij de klachtenregeling van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij Tandheelkunde (KNMT).